درباره دکتر

نام و نام خانوادگی : عبدالرضا پازوكی
مدرک تحصیلی : M.D
تاریخ تولد : 1341/10/1
تأهل : متأهل
آدرس : توانیر، تقاطع همت، کوچه گیتا، کوی آرمان، پلاک ۲/۱
تلفن تماس : 0566-8865
تاریخ بروز شدن CV (پروفایل) :  1387/2/3

سوابق تحصیلی

86 - 87 : فلوشیپ جراحی های درون بین
مهر 75 - شهریور 79 : بورد تخصصی جراحی عمومی از دانشگاه علوم پزشكی ایران  "رتبه اول پره بورد و بورد دانشگاه رتبه چهارم پره بورد و بورد در كشور"
آبان 63 - آبان 70 : پزشكی عمومی از دانشگاه علوم پزشكی تهران "معدل الف"
آبان 62 : قبولی دانشگاه صنعتی شریف رشته مخابرات (انصراف از رشته مهندسی)
خرداد 59 : دیپلم ریاضی فیزیك از دبیرستان البرز "معدل كتبی 27/19"

سوابق اجرایی

31 تیر 82 تا كنون : سرپرست معاونت دانشجویی، فرهنگی " دانشگاه علوم پزشكی ایران"
زمستان 84 : دبیر اجرایی دوره آموزشی كوتاه مدت لاپاروسكوپی" بیمارستان حضرت رسول (ص)"
سال 80 - 83 : مدیر كل دفتر بازرسی مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی
تابستان 83 : دبیراجرایی المپیاد ورزشی دانشجویان دختر "دانشگاههای علوم پزشكی كشور"
بهمن 82 : دبیراجرایی كنگره فرهنگی،آموزشی معاونین دانشجویی،فرهنگی "دانشگاههای علوم پزشكی كشور"
تابستان 82 : دبیراجرایی جشنواره ورزشی دانشجویان دختر "دانشگاههای علوم پزشكی كشور"
خرداد 80 - آذر 80 : ریاست بخش اورژانس "بیمارستان حضرت رسول (ص)" - ریاست واحد بهداشت "شركت مترو تهران"
سال 1387 : مشاور فرهنگی معاون وزیر
شهریور 1386 : عضو کمیته ارزشیابی دبیرخانه شورای آموزش پزشکی عمومی
آبان ماه 1386 : عضو و نماینده دانشگاه علوم پزشکی ایران در سناد مدیریت بحران شهرداری منطقه 2
بهمن ماه 1383 : عضو کمیته طرح تقویت علمی و دوره های تخصصی و کاربردی در گروه پزشکی
دیماه 1382 : عضو شورای تحول اداری
دیماه 1385 : نماینده معاونت آموزشی وزارت بهداشت
آذزماه 1385 : عضویت شورای بورس دانشگاه
شهریور 1385 : عضو شورای دانشگاهی پیشگیری از بیماری های ژنتیک

24-28 oct 2011 : عضو شورای گروه جراحی
بهمن ماه 1380 : عضو شورای ارزیابی درونی گروه طب اورژانس
بهمن ماه 1380 : عضو هیئت علمی گروه طب اورژانس

 

سوابق آموزشی

تیر 82 تاكنون : هیئت علمی گروه جراحی عمومی "دانشگاه علوم پزشكی ایران"
سال 84 تاكنون : تدریس اخلاق پزشكی "دانشگاه علوم پزشكی ایران"
زمستان 84 : دبیر علمی دوره آموزشی كوتاه مدت لاپاروسكوپی" بیمارستان حضرت رسول (ص)"
اسفند 84 : عضویت هیأت ممتحنه پذیرش دستیار تخصصی رشته جراحی عمومی
سال 85 اسفند 84 : عضویت هیأت ممتحنه آزمون پیش كارورزی
مرداد 84 : ناظر و عضویت هیأت ممتحنه ارتقاء – گواهینامه جراحی عمومی
مرداد 84 : عضویت هیأت ممتحنه آزمون پیش كارورزی
اردیبهشت 84 : عضویت هیأت ممتحنه پذیرش دستیار تخصصی رشته جراحی عمومی
سال 84 اسفند 83 : عضویت هیأت ممتحنه آزمون پیش كارورزی
بهمن 83 : مدرس دوره بازآموزی جراحی عمومی، مدرس برنامه مدون آموزش مداوم بلوك جراحی عمومی
تابستان 83 تاكنون : تدریس در مركزآموزش مهارتهای بالینی Skill Lab "دانشگاه علوم پزشكی ایران"
فروردین 83 : تدریس در دوره مدیریت و اصول اجرایی اورژانسها " تهران – بیمارستان میلاد"
تابستان 81 : تدریس كارگاه ساختار سازمانی اورژانس در بیمارستانهای آموزشی و درمانی "اجلاس رؤسای دانشگاههای علوم پزشكی سراسر كشور"
سال 82-83 : تدریس اورژانسهای تروما, تدریس مدیریت و اصول اجرایی اورژانسها ,تدریس اورژانسهای جراحی,پزشكان اورژانس سازمان تأمین اجتماعی استان تهران
81 - 80 : تدریس دوره آموزشی اورژانسها و كمكهای اولیه برای دانشجویان دوره كارشناسی هلال احمر "دانشگاه جامع علمی كاربردی"
81 - 80 : تدریس دوره‌های متعدد مبحث جراحی "كلاسهای تقویت بنیه علمی دانشجویان پزشكی دانشگاه علوم پزشكی ایران جهت آزمون پره انترنی"
11/79 تا 6/81 : "هیئت علمی طب اورژانس" دانشگاه علوم پزشكی ایران
زمستان 80 : اجرای دوره آموزشی اورژانسها و كمكهای اولیه در 37 جلسه "شبكه آموزش سیما"
تابستان و پائیز 80 : برگزاری كارگاه آموزشی CPR "برای انترنهای بخش اورژانس" بیمارستان حضرت رسول (ص)
تابستان و پائیز 80 : برگزاری كارگاه آموزشی CPR "برای پرستاران بخش اورژانس" بیمارستان حضرت رسول (ص)
تابستان و پائیز 80 : برگزاری دوره آموزشی اورژانسها وكمكهای اولیه برای دانشجویان دوره كارشناسی هلال احمر بیمارستان حضرت رسول (ص)

دوره‌های آموزشی

فوریه 2006 : Intensive Course in Laparoscopic Surgery استراسبورگ – فرانسه EITS (European Institute of Tele Surgery), IRCAD
جولای 2005 : Essential Course in Laparoscopic Surgery دهلی نو - هند WALS (World Association of Laparoscopic Surgeons)
آبان/84 : كارگاه كاربرد SPSS در تحلیل آماری
سپتامبر 2005 : كارگاه اصول تحقیقات در طب اورژانس - Nice France
شهریور/84 : كارگاه برنامه‌ریزی راهبردی
شهریور 83 : شركت در كارگاه مهارتهای زندگی "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی-گرگان"ش
مرداد 83 : شركت دركارگاه مهارتهای زندگی و ایجاد ارتباط مؤثر با دانشجو "دانشگاه تهران"
فروردین 83 : شركت در كارگاه آشنایی مدیران با نظام مدیریت كیفیت "تهران – سالن همایشهای رازی"
مرداد 83 : شركت در كارگاه آموزشی مهارتهای زندگی و ایجاد ارتباط مؤثر با دانشجویان - رامسر
زمستان 82 : شركت در دوره آموزشی "سطح 2 مدیریت میانی" سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
پائیز 82 : شركت در دوره آموزشی "سطح 1 مدیریت میانی" سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
شهریور 82 : شركت دركارگاه سونوگرافی در بالین موارد اورژانس " دومین كنگره مدیترانه‌ای طب اورژانس – اسپانیا"
مهر 80 : شركت دركارگاه "سونوگرافی در بالین بیماران اورژانس" اولین كنگره خاور میانه‌ای طب اورژانس - استامبول تركیه
دیماه 82 : همایش كشوری مدیریت جامع كیفیت در بهداشت درمان و آموزش پزشكی – تهران
آبان 82 : برنامه‌های هفتگانه تحول و گسترش فرهنگ مطالعاتی سازمان مدیریت استان تهران
آبان 82 : همایش طرح واكسیناسیون همگانی سرخك – سرخجه
مرداد 82 : سمینار تحول در نظام اداری سازمان مدیریت استان تهران
زمستان 80 : شركت در كارگاه توجیهی طرح بهینه سازی اورژانس بیمارستانی "معاونت سلامت وزارت بهداشت و درمان"
شهریور 85 : دوره آشنائی با مباحث مرتبط با تحول اداری
شهریور 85 : دوره مبانی نظری اندیشه های دینی امام
شهریور و آذرماه  86 : کارگاه آموزشی مراقبت پیشرفته از بیمار ترومایی

مرداد 87 : سومین دوره طرح ولایت اساتید عضو بسیج پزشکی
مرداد 82 : دوره سمینار تحول در نظام اداری (3)
آبان 82 : دوره برنامه ای هفتگانه تحول و گسترش فرهنگ مطالعاتی
مرداد و شهریور 82 : دوره آموزشی گزارش نویسی
بهمن ماه 80 : کارگاه توجیهی طرح اجرایی بهینه سازی اورژانس بیمارستان های عمده دانشکده و دانشگاه های علوم پزشکی کشور
آذرماه و دیماه 1382 : دوره دومین همایش کشوری مدیریت جامع کیفیت در بهداشت درمان و آموزش پزشکی
مهر و آبان 1382 : دوره آموزش مدیریت میانی سطح 1 ویژه استان تهران
مرداد 1383 : کارگاه آموزشی مهارتهای زندگی و ایجاد ارتباط موثر با دانشجویان ویژه مدیران و معاونین دانشجویی و فرهنگی
مهر 1382 : دومین گردهمایی خانوادگی اعضای بسیج جامعه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران
آبان 1382 : نشست عمومی انجمن اسلامی پزشکان ایران 
1382 : همایش اخلاق پزشکی (کد: 1103930) دانشگاه علوم پزشکی شاهد با همکاری سازمان بسیج جامعه پزشکی کشور   
شهریور ماه 1383 : کارگاه آموزشی مهارت های اجتماعی ویژه معاونین فرهنگی و دانشجویی، مدیران فرهنگی و مشاوران ریاست دانشگاه در امور زنان
30 ژانویه لغایت 3 فوریه  2006 : دوره فشرده لاپاروسکوپی جراحی عمومی  (EITS)
آبان 1382 : سمینار آموزشی طرح واکسیناسیون همگانی سرخک-سرخجه  Mass campaign M-R
1 و 2 و 3فوریه 2009 : Metabolic Surgery Master Class(گاستریک بای پس /Complication and Metabolic Surgery)
 : January 30th to February 3rd 2006 EITS Intensive Course in Laparoscopic surgery     
4 لغایت 5 مه : 1st international N.O.T.E.S Hands-on Course
اردیبهشت و مهر 1383 : دوره ICDL
Jan 30th to Feb 3rd 2006 : IRCAD- University of Strasburg
4-7 اکتبر 2001 : دوره colorectal stapling procedures
1-7 جولای 2005 : در دوره  the first multinational middle eastern conference on emergency medicine 
2-3 فوریه 2009  : دوره  the essential laparoscopic training course for surgeons & gynaecologists
30 ژوئن لغایت 3 فوریه 2006 : دوره  metabolic surgery master class
2006 : دوره laparoscopic surgery
خرداد ماه 1386 : شرکت در مجمع مشاورین و رابطین در دبیرخانه وزارت بهداشت
اسفند ماه 1386 : شرکت در جلسه شورای معین وزارت - مدیر کل دفتر گسترش و ارزیابی آموزش پزشکی و دبیر شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی
دیماه 1386 : شرکت در دومین جلسه هسته مرکزی کمیته علمی دومین کنگره کشوری اخلاق پزشکی سازمان بسیج جامعه پزشکی  
آذز ماه 1382 :  شرکت در اولین جلسه رابطین بسیج جامعه
1382 : شرکت در جلسه
بحث و بررسی پیرامون موضوع Trauma Center
خرداد ماه و تیر ماه 1387
: شرکت در جلسه هیئت تحریریه مجله طب و تزکیه
آذز ماه 1385 : شرکت در جلسه معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی ایران گروه اخلاق پزشکی 
شهریور 1382 : شرکت در جلسه پیرامون مسایل دانشجویی فرهنگی دانشگاه های علوم پزشکی کشور با حضور وزیر محترم
خرداد ماه 1387 : شرکت در جلسه ایجاد فلوشیپ تروما در جراحی عمومی
مرداد و شهریور 1385 : شرکت در جلسه عضو هیئت ممتحنه دانشنامه-گواهینامه تخصصی رشته جراحی عمومی جلسات طراحی سوال پنجاه و سومین دوره آزمون دانشنامه –گواهینامه
شهریور 1385 : شرکت در جلسه هم اندیشی(به عنوان رئیس بیمارستان رسول اکرم(ص) و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران)
مرداد ماه 1383 : شرکت در جلسه عضو هیئت علمی کلاس تقویت بنیه علمی دانشجویان رشته پزشکی
مهرماه 1384 : شرکت در جلسه عضو هیئت ممتحنه پیش کارورزی رشته جراحی عمومی تدریس برنامه نشانه شناسی عملی دانشجویان رشته پزشکی
بهمن 1386 : شرکت در جلسه عضو هیئت ممتحنه پذیرش دستیار تخصصی از رشته جراحی عمومی  چهل و یکمین دوره دانشنامه تخصصی رشته جراحی عمومی
مرداد ماه 1384 : شرکت در جلسه عضو هیئت ممتحنه دانشنامه تخصصی رشته جراحی عمومی جلسه طراحی سوال سی و ششمین دوره آزمون پیش کارورزی
بهمن ماه 1386 : شرکت درجلسه به عنوان عضو هیئت ممتحنه گواهینامه- دانشنامه تخصصی جراحی عمومی سی و پنجمین دوره  پذیرش دستیار تخصصی از رشته جراحی عمومی
خرداد ماه 1381 : شرکت در بازدید امکانات آموزشی جهت ایجاد کاردانی فوریت های پزشکی
فروردین 1387 : شرکت در جلسه برنامه آموزشی فلوشیپ جراحی دستیابی های عروقی
1386 : شرکت کننده  همایش معاونان توسعه مدیریت و منابع دانشگاه های علوم پزشکی مستقر در تهران
شهریور 1382 : شرکت در کارگاه فشرده توجیهی طرح آمایش سرزمین و تیپ بندی دانشگاه ها
اسفند ماه 1383 : شرکت به عنوان نماینده دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی طراحی سوال بیست و چهارمین دوره آزمون ارتقاء- گواهینامه
اردیبهشت 1384 : شرکت به عنوان نماینده دبیرخانه سی و دومین دوره آزمون پذیرش دستیار
اسفند ماه 1386 : شرکت در دوره دکترای تخصصی پژوهشی و دوره گواهینامه عالی پژوهش جهت تصویب آئین نامه پیشنهادی دکترای تخصصی پژوهشی
ابان ماه 1386 : شرکت در سمینار آموزشی تحقیق و توسعه و چابکی شرکت ها، سازمان ها و موسسات خدماتی
بهمن ماه 1386 : شرکت در جلسه کارشناسی پیرامون پرونده مطروح در هیئت تجدید نظر انتظامی نظام پزشکی استان تهران
آذزماه 1385 : شرکت در جلسه هم فکری امتحانات دانشنامه – گواهینامه تخصصی
بهمن ماه 1385 :
شرکت در جلسه گزارش از بازدید تائید صلاحیت راه اندازی دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ جراحی سرطان)
20-22 فوریه 2012 : شرکت در همایش بین المللی پزشکی
 

 

فعالیتهای فرهنگی - اجتماعی در دانشگاه

31 تیر 82 تا كنون : مدیر مسئول نشریه دانشجویان
31 تیر 82 تا كنون : مسئول شورای نظارت بر نشریات دانشجویی
81 - 80 :عضویت در شورای فرهنگی دانشكده پزشكی "دانشگاه علوم پزشكی ایران"
81 - 80 : نماینده ریاست دانشگاه در هیئت نظارت نشریات دانشجویی
81 - 80 : همكاری با معاونت درمان دانشگاه علوم پزشكی ایران و شركت در جلسات كمیته اورژانس وحوادث غیر مترقبه
81 - 80 : استاد مشاور دانشجویان ایثارگر در دو نیمسال (2 و 1)
1380 : عضویت در كمیته ارزیابی درون گروهی آموزشی "طب اورژانس"
1380 : نماینده معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان (شورای نظارت، ارزشیابی و گسترش دانشگاههای علوم ‌پزشكی) جهت بررسی ایجاد رشته كاردانی فوریتهای پزشكی در "دانشگاه علوم پزشكی شیراز"
1387 : استاد مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر
1387 : همکاری موثر با تشکل های دانشجویان بسیج  ، کانون قرآن، ...
1387 : برنامه ریزی و طراحی در امور فرهنگی- تربیتی- اجتماعی دانشجویی و اعضای هیئت علمی تشکیل کانون قرآن و ...
24 بهمن 1380 : مشارکت در اجرای امور فرهنگی – تربیتی- اجتماعی فعال کردن مرکز مشاوره - ارائه خدمات مشاوره ای علمی- فرهنگی-تربیتی و حضور در مراکز- مساجد و خواب گاه ها
1382 - 1387 : همکاری موثر در اجرای امور فرهنگی بر اساس سیاست های کلی برنامه های 5 ساله و شورای اسلامی شدن دانشگاه ها
24 بهمن 1380 : برگزاری جلسات هم اندیشی اساتید با همکاری نهاد
بهمن 1380 : همکاری با شورای مرکزی بسیج جامعه پزشکی 
بهمن 1380 :
معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی ایران - انجام امور ماموریت ها و اردوهای زیارتی و عقیدتی، آموزشی بسیج پایگاه معاونت
بهمن 1380 : عضو شورای بسیج جامعه پزشکی  
بهمن 1380 : معاونت دانشجویی فرهنگی- عضو ستاد اقامه نماز دانشگاه علوم پزشکی ایران     
1382 : معاونت دانشجویی فرهنگی- همکاری در برگزاری کارگاه تکنولوژی اطلاعات در همایش
1382 : جایگاه زن در نظام سلامت
 
 

فعالیتهای پژوهشی

آذر 84 : كنگره سراسری طب اورژانس عضویت كمیته علمی
سپتامبر 2005 : ارائه دو مقاله ("ارائه مقاله نقش آموزش در مدیریت زلزله بم" و "Achievements in the establishment of ED in general Department "of Health care at Tehran province Social Security Organization THE THIRD MEDITERRANEAN EMERGENCY MEDICINE CONGRESS Nice – France
می 2005 : ارائه مقاله نقش آموزش در مدیریت زلزله بم ادینبورگ، اسكاتلند
می 2004 : سمینار ایران فرانسه در زمینه طب اورژانس عضویت كمیته علمی
زمستان 83 : ویرایش ترجمه كتاب مبانی كمكهای اولیه - هلال احمر First Aid Manual از ACEP (American College of Emergency Physicians)
اسفند 83 : عضویت پانل حوادث غیر مترقبه ششمین كنگره سراسری پرستاری و مامایی – سازمان تأمین اجتماعی تهران
آذر 83 : دبیر علمی "دومین كنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیر مترقبه" تهران – سالن همایش‌های رازی
1383 : داور مقالات "دومین كنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیر مترقبه"
خرداد 83 : عضو هیئت رئیسه وكمیته علمی "سومین همایش پزشكی ایران و فرانسه‌"
دی 82 : ارائه سخنرانی "مخاطرات متوجه فرد احیاء‌گر" و عضویت در كمیته علمی سمینار احیاء قلبی، ریوی
شهریور 82 : ارائه مقاله بررسی علل رضایت شخصی در بخش اورژانس بیمارستان حضرت رسول (ص)" دومین كنگره مدیترانه‌ای طب اورژانس – اسپانیا"
شهریور 82 : روزآمد كردن بخشهای اورژانس بیمارستانهای سازمان تأمین اجتماعی "دومین كنگره مدیترانه‌ای طب اورژانس - اسپانیا"
خرداد 82 : ارائه مقاله تریاژ در حوادث غیر مترقبه "اولین كنگره سراسری بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیر مترقبه"
خرداد 82 : دبیر علمی "اولین كنگره سراسری بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه"
خرداد 82 : ارائه سخنرانی جامع برنامه ریزی پزشكی در حوادث غیر مترقبه" اولین كنگره سراسری بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیر مترقبه" تهران – سالن همایش‌های رازی
1382- 1381 : داور مقالات "اولین كنگره سراسری بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیر مترقبه"
14 دی 1381 : انجام اولین سونوگرافی در بالین بیمار برای تشخیص" تامپو ناد قلب" توسط جراح عمومی كشور
1381 : انجام موارد متعدد سونوگرافی در بالین بیمار برای تشخیص " خون داخل شكم در بیماران ترومایی" توسط جراح
1381 : ارائه مقاله بررسی ظرفیت بیمارستانهای شهر تهران در حوادث غیر مترقبه "اولین کنگره سراسری بهداشت، درمان و مدیریت بحران"
1381 : داور مقالات "همایش مدیریت امداد و نجات هلال احمر جمهوری اسلامی ایران" بیمارستان امام خمینی تهران
1381 : عضویت در هیئت رئیسه "كنگره سراسری نقش پرستار و ماما در ارتقاء بهره وری" مجتمع احسان شیراز
1380 : عضویت در هیئت رئیسه "كنگره سراسری تازه‌های پرستاری و مامایی" بیمارستان میلاد – تهران
1380 : داور مقالات "مجله پزشكی تأمین اجتماعی"
مهر 1380 : ارائه مقاله وضعیت اورژانس ایران "اولین كنگره خاورمیانه طب اورژانس - استانبول تركیه "
شهریور 1380 : ارائه مقاله وضعیت اورژانس ایران "اولین كنگره مدیترانه‌ای طب اورژانس- ایتالیا"
مرداد 1380 : ارائه مقاله فضای فیزیكی بخشهای اورژانس "همایش رؤسای بیمارستانهای تأمین اجتماعی" ارائه مقاله "مقایسه نتایج و عوارض اسفنكتروتومی باز و بسته در درمان شقاق مزمن مقعد" - نشریه جامعه جراحان ایران
بهار و تابستان 85 : تدوین کتاب Editorial ، مجله طب و تزکیه شماره 1 و2

Awards

اردیبهشت 84 : لوح عضو برگزیده هیئت علمی از طرف ریاست دانشگاه
اردیبهشت 84 : لوح تقدیر همكاری با ستاد هدایت اورژانس از طرف معاون درمان و دارو
1380 تقدیرنامه جهت موفقیتهای حاصله "طی سرپرستی بخش اورژانس" عضویت مجامع :
2005 تاكنون : World Association of Laparoscopic Surgeons