تقدیر نامه ها

 

 

 

 

 

تقدیرنامه در پیشبرد و پیشرفت دولت
دریافت ISO 9001 در حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه
قدردانی و تشکر به عنوان سرپرستی مرکز آموزشی درمانی حضرت رسول اکرم (ص)
تقدیر و تشکر از همکاری با مرکز حوادث و فوریت های پزشکی
تقدیر و تشکر جهت سرپرستی در بهبود روند  بخش اورژانس و تغییرات مستمر و مفید حضرت رسول
قدردانی جهت ارزیابی برنامه رفرم آموزش پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 
قدردانی در جهت هدایت و راهنمایی دانشجویان شاهد و ایثارگر 
قدردانی جهت همکاری در اولین همایش مدیریت امداد و نجات  
قدردانی شورای مرکزی بسیج جامعه پزشکی  
تقدیرنامه جهت همکاری در کمیته پژوهشی دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ایران   
تقدیرنامه جهت کسب  رتبه اول در رشته جراحی عمومی از دانشکده پزشکی
تقدیرنامه به عنوان عضو هیئت ممتحنه آزمون پیش کارورزی جهت شرکت در جلسه طراحی سوال چهل و سومین دوره  آزمون پیش کارورزی
تقدیرنامه به عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران وهمکاری در بسیج اساتید جامعه پزشکی
قدردانی جهت فعالیت به عنوان معاونت آموزشی     
قدردانی جهت شرکت درنشست جهادگران علم و فن آوری در هفته بسیج
قدردانی جهت فعالیت به عنوان معاونت آموزشی و کسب موفقیت در حوزه های مختلف به ویژه رضایتمندی بیماران
قدردانی درعرصه سلامت و خدمت گذاری به مردم    
قدردانی جهت فعالیت به عنوان معاونت آموزشی برای برنامه ریزی و اجرای موفق یازدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی  و سومین جشنواره اموزشی شهید مطهری
قدردانی جهت فعالیت به عنوان معاونت آموزشی در امر توسعه آموزش دانشگاه و اخذ مجوز راه انداری شعبه بین المللی واحد پیام کرج، تاسیس دانشکده های دارو سازی دندانپزشکی و فن آوری های نوین علوم پزشکی در واحد بین الملل دانشگاه
قدردانی جهت عضو کمیته علمی جشنواره شهید مطهری در برگزاری سومین جشنواره آموزشی شهید مطهری
قدردانی به عنوان سرپرست معاونت دانشجویی و فرهنگ و همکاری در هفتمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان دختر دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور   
قدردانی به عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه در برگزاری سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیر مترقبه
قدردانی در جهت پیشبرد اهداف و فعالیت فرهنگی  دانشجویان بورسیه غیر ایرانی شاغل به تحصیل در دانشگاه 
قدردانی به عنوان سرپرست مجتمع آموزشی و درمانی رسول (ص)    
قدردانی به عنوان مشاور معاونت آموزشی   
قدردانی در جهت ارتقاء دانش جراحی لاپاروسکوپی در دانشگاه علوم پزشکی ایران
قدردانی جهت کسب رتبه هشتم در دومین جشنواره دانشگاهی شهید مطهری <<فرآیند آموزشی>>
قدردانی جهت همکاری ارزنده در برگزاری آزمون های گواهینامه و دانشنامه رشته های تخصصی
قدردانی جهت تلاشهای ارزنده در طول تصدی ریاست مجتمع رسول(ص)
پزشک نمونه سال 89
قدردانی به عنوان معاونت دانشجویی فرهنگی جهت تدریس اخلاق پزشکی 
قدردانی به عنوان معاونت دانشجویی فرهنگی جهت  تدریس کلاس اخلاق پزشکی و درخواست ارائه سوال برای کلاس اخلاق پزشکی
قدردانی به عنوان معاونت دانشجویی فرهنگی جهت همکاری همه جانبه با کارمندان بسیجی پایگاه مقاومت بسیج شهید دکتر رهنمون 
قدردانی به عنوان  معاونت دانشجویی فرهنگی جهت پیشبرد اهداف آموزشی و پژوهشی نظام جمهوری اسلامی ایران
قدردانی به عنوان معاونت دانشجویی فرهنگی در خصوص تدریس درس اخلاق پزشکی دانشجویان پزشکی  دانشگاه ایران